1. De Sigmafor muurwapeningselementen dienen volgens de bepalingen in het lastenboek in de mortel- of lijmvoegen ingedrukt te worden. Vanuit dwarsdoorsnede bekeken moet de as van het Sigmafor element in de as van de muur liggen, en dit met een afstand van minstens 15 mm tussen de langsdraad en de buitenzijde van de voeg. Deze werkwijze garandeert een optimale overdracht van de spanning tussen het metsel- werk en het staal.
Hetzelfde geldt voor de speciaal daarvoor voorziene Sigmafor wapeningselementen voor toepassing in vochtig of agressief milieu, die beschermd zijn tegen corrosie (epoxy en inox uitvoeringen).

2. Voor het plaatsen van de volgende laag stenen of blokken, wordt de wapening indien nodig nogmaals overstreken met mortel, respectievelijk lijm, zodat een goede hechting van de stenen of blokken verzekerd wordt. Bij toepassing in een klassieke mortelvoeg met een dikte vanaf 10 mm is de verankering van Sigmafor in het mortelbed optimaal, doordat de langs- en de zigzagvormige verbindingsdraad in hetzelfde vlak aan elkaar gelast zijn.

3. De morteldekking van de muurwapening is een cruciale vereiste om het (verzinkte) staal tegen corrosie te beschermen. De morteldekking boven en onder de muurwapening moet minstens 5 mm zijn, en dient over de gehele lengte van de wapening constant te zijn.
De zijdelingse morteldekking moet minstens 15 mm zijn en dient eveneens over de volledige lengte van de wapening constant te zijn, inclusief de overlapzone.

4. Bij het overlappen schuift men de Sigmafor elementen in elkaar met minimaal 250 mm overlap. Hierbij dient het vrije einde van de zigzagdraad ingekort te worden tot iets vóór de las tegen de langsdraad. Enkel zo kunnen dan 2 op deze manier aangepaste Sigmafor elementen over 250 mm langs elkaar gelegd en in de mortel gedrukt worden.

5. Bij de constructie van een gemetselde latei d.m.v. een streklaag met Sigmafor wapening in combinatie met de bijhorende lateihaken, dient het Sigmafor element eveneens minimaal 250 mm naast de opening door te steken.

Toepassingen voor de Sigmafor muurwapening