SIGMAFOR muurwapening heeft als doel:

  • scheurvorming in muren te vermijden
  • – de weerstand van de gehele muurconstructie te verhogen.

Onderaan op deze pagina vindt u een hele reeks toepassingen voor de Sigmafor muurbewapening

 

Welke Sigmafor materiaaluitvoering nemen?

Om mogelijke corrosieproblemen gedurende de levensduur van metselwerkwapening te vermijden is het uiterst belangrijk een goede materiaalkeuze te maken. Deze is bepaald volgens de Europese regelgeving aan de hand van de zogenaamde MX-klassen uit Eurocode 2 (zie EN 1996-2), hierin zijn de meest courante toepassingsgebieden weergegeven, gaande van binnenmetselwerk, gebruik in buitenmuren en ook het gebruik in agressieve milieus.

Voor het merendeel van de werken is het voldoende de gewone verzinkte uitvoering (60 gr/m²) te nemen, echter in vochtige milieus is het verplicht om de epoxy uitvoering te gebruiken omdat in een vochtig alkalisch milieu (verse mortel heeft een pH rond de 12, na verloop van tijd zwakt dit af tot een pH van ongeveer 9) de corrosiesnelheid op verzinkte metselwerkwapening zodanig hoog ligt dat de gewenste levensduur van het metselwerk moeilijk gehaald wordt.
Daarom beperkt men het gebruik van verzinkte metselwerkwapening best uitsluitend tot droog milieu.

mx-klassen mx2

Toepassingen voor de Sigmafor muurwapening